Aanmelden

Eindgebruikers

U kunt zich als eindgebruiker aanmelden indien u namens uw organisatie betrokken bent bij de oriëntatie op dan wel de aanschaf van producten of diensten met betrekking tot het congresonderwerp.

Aan eindgebruikers bieden wij de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen indien wordt voldaan aan de inschrijfvoorwaarden.

Geen 1-op-1 gesprekken
€ 645
Geen 1-op-1 gesprekken
Volledig congresprogramma
Geen vragenlijst invullen
Inclusief SKO punt*
Meest gekozen
Kosteloos deelnemen
€ 0 (€ 645)
Korte 1-op-1 gesprekken
Volledig congresprogramma
Korte vragenlijst invullen
Zonder SKO punt*
Met SKO punt*
€ 49,95
Korte 1-op-1 gesprekken
Volledig congresprogramma
Korte vragenlijst invullen
Inclusief SKO punt*

*SKO punt

Door de certificatiecommissie van Hobéon is voor deelname aan het congres Industriële Veiligheid 2020 weer een waardering van 1 punt toegekend in het onderhoudssysteem AH/VK.

De “Waardering Hobéon SKO-AH” en “Waardering Hobéon SKO-VK” wordt achteraf door middel van een bewijs van deelname aan het congres verstrekt. Bij het inschrijven voor deelname aan het congres kun je aangeven of je dit bewijs wenst te ontvangen.

Aanbieders en overige niet-eindgebruikers

Indien u geen eindgebruiker bent dan kunt u zich betaald aanmelden.

Adviseurs, consultants, personen die niet bedrijfsmatig actief zijn, werkzoekenden en studenten/stagiaires beschouwen wij als niet-eindgebruikers. Net als aanbieders met een commerciële rol bij een organisatie die producten of diensten aanbiedt die aansluiten bij het congresonderwerp.

Niet-eindgebruikers
€ 645
Geen 1-op-1 gesprekken
Volledig congresprogramma
Geen vragenlijst invullen
Inclusief SKO punt*

Wilt u als businesspartner meedoen?

Aanbieders die geïnteresseerd zijn om als businesspartner mee te doen aan dit congres kunnen contact opnemen met Nils Cramer via nils.cramer@heliview.nl of +31 (0)76 548 40 26 om te horen wat de mogelijkheden zijn.

Pers

Journalisten kunnen zich kosteloos aanmelden indien zij zich beroepsmatig bezig houden met het congresonderwerp.