De verschillende factoren op het gebied van veiligheid in de industrie.

Veiligheid binnen de industrie is een breed gedragen begrip. Een van de belangrijkste factoren is de veiligheidscultuur binnen een organisatie. De veiligheidscultuur van een organisatie bepaald voor een groot gedeelte het veiligheidsgedrag van de werknemers.

Maar ook het bewustzijn van een werknemer als het gaat om veiligheid is van groot belang. Dit bewustzijn wordt ook wel het veiligheidsbewustzijn genoemd. Want wat zijn écht de mogelijke risico’s bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden? En zijn deze risico’s ‘top of mind’? Onderzoek wijst uit dat een werknemer die zich volledig bewust is van de mogelijke risico’s zich anders gedraagt dan wanneer deze risico’s niet volledig bekend zijn.

Menselijke fouten zijn niet uit te sluiten, maar het implementeren en delen van een juiste veiligheidscultuur binnen een organisatie heeft een positief effect op het bewustzijn van de werknemers. Dit zogenoemde veiligheidsbewustzijn draagt bij aan het veiligheidsgedrag van het individu, wat op langer termijn ervoor zorgt dat menselijke fouten geminimaliseerd worden.

Integriteit in Veiligheid op het Jaarcongres Industriële Veiligheid

Op donderdag 24 januari 2019 organiseert Heliview Conferences de 15e editie van het Jaarcongres Industriële Veiligheid in DeFabrique, Utrecht. Tijdens het congres staat kennisdeling en interactie centraal. Het congres toont de laatste ontwikkelingen op het gebied van machine-, proces- en explosieveiligheid en alle facetten van veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag.

Het thema van 2019 is 'Integriteit in Veiligheid'. Binnen dit thema komen zowel de technische integriteit van machines en installaties, als de integriteit van procedures, richtlijnen en wet- en regelgeving aan bod. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de ‘moralistische’ kant van veiligheidsintegriteit.

Met meer dan 500 vakgenoten en lezingen van toonaangevende organisaties is dit dé ontmoetingsplek waar inhoud en netwerken bij elkaar komen. De diversiteit onder de aanwezige deelnemers, partners en sprekers zorgen voor interessante gesprekken, die leiden tot nieuwe inzichten en mogelijke kansen. Tijdens het evenement wordt een veelzijdig programma aangeboden, waaraan verschillende experts een bijdrage leveren.

Kosteloos deelnemen?

Het congres richt zich voornamelijk op ontwerpers, bouwers, onderhouders en de gebruikers van industriële machines en installaties, met als verbindende factor veiligheid. Eindgebruikers kunnen kosteloos deelnemen aan het jaarcongres, maar het aantal toegangsbewijzen is beperkt.

Veiligheidsbeurs