What’s Next for Safety? Leidinggeven aan professionals in een Rijnlandse werkcultuur

Organisaties zijn er om winst te maken. Daarom dienen ze de goede dingen goed te doen en moet er voortdurend van alles gepland en gecontroleerd worden. Het rationele denken van de homo economicus is dominant want geld is macht en meer is altijd beter.

Inspiratie vernietigend

En dus viert het Anglo-Amerikaanse, van planning en control bol staande managementparadigma hoogtij. De inspiratie vernietigende regels, richtlijnen en formulieren van de MBA’s bederven het plezier in ons werk, ontmoedigen ons om zelf na te denken en tasten zo een gezonde, veilige werksfeer aan. Het wordt dus tijd de Anglo-Amerikaanse MBA’s weer te vervangen door inhoudsdeskundige chefs die met liefde voor het vak medewerkers faciliteren om mooi werk af te leveren.  

Hitteschild voor bureaucratische ruis van 'boven'

Als je op een succesvolle manier leiding wilt geven aan professionals, dan moet je waardering hebben voor hun vak en de uitvoering daarvan faciliteren. Dat betekent meer sturen op de collectieve ambitie en minder op basis van planning en control. Geef hen de ruimte en het vertrouwen om mooi werk af te kunnen leveren, en durf te functioneren als hitteschild voor de bureaucratische ruis van ‘boven’.

High potentials en oude meesters

Er zijn routinematig werkende en innoverende professionals, cosmopolitisch en lokaal ingestelde professionals, jonge high potentials, productietijgers en oude meesters. Ieder van hen vereist een andere managementstijl. Leidinggeven aan professionals betekent dus ook: durven differentiëren, want niets is zo ongelijk als de gelijke behandeling van ongelijken.

Stuck in the middle

We doen in ons land enerzijds volop mee aan de Anglo-Amerikaanse praktijk en zien de organisatie als een money-making-machine, terwijl we tegelijkertijd verankerd blijven in de Europese traditie waar het samenspel van allerlei gelijkwaardige partijen steeds weer voor innovatieve Neue Kombinationen zorgt. Kortom, veel Nederlandse organisaties zijn stuck in the middle, vlees nog vis, en dat lijkt geen duurzame optie. Daarom: terug naar de Rijnlandse werkcultuur, waar de liefde voor het vak groter is dan de liefde voor het geld.

Benieuwd naar de visie van Prof. Dr. Ir. Mathieu Weggeman? Kom naar het jaarcongres Industriële Veiligheid.