Unieke openingskeynote expert Benno Baksteen: Integriteit in veiligheid; de luchtvaart als rolmodel?

 "Veiligheid kan nooit de hoogste prioriteit hebben," aldus Benno Baksteen, Safety Culture Expert en Voorzitter van het Adviescollege DEGAS. "Veiligheid ontstaat door wat mensen doen en niet zozeer door procedures. Daarnaast is de wereld fundamenteel onvoorspelbaar. De belangrijkste uitdaging die hij ziet is bijna altijd het vinden van de juiste balans tussen strijdige (bedrijfs)doelstellingen.

Tijdens deze uitgebreide openings-keynote laat Benno zien dat goede procedures weliswaar helpen, maar dat het nog belangrijker is een goede cultuur te hebben. Maar wat zijn goede procedures en hoe komt een goede organisatiecultuur tot stand? 

Over Benno Baksteen

Benno Baksteen volgde de opleiding tot verkeersvlieger aan de Rijksluchtvaartschool en vervulde zijn militaire dienstplicht als officier vlieger bij de Marine Luchtvaart Dienst. In 1970 trad hij in dienst bij de KLM en heeft gedurende zijn carrière het hele scala van eerste generatie straalvliegtuigen tot en met de nieuwste generatie hightech vliegtuigen gevlogen. In 2006 is hij met pensioen gegaan.

Vanaf 1974 was hij actief in diverse functies binnen de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. In 2000 was hij lid van de Commissie Rinnooy Kan inzake veilig baangebruik op Schiphol Airport. In 2005 was Benno lid van de door minister Dekker van VROM ingestelde Gemengde Overheidscommissie Risicobeleid. In 2007 werd hij door de Minister van Verkeer en Waterstaat benoemd tot voorzitter van het internationaal georiënteerde adviescollege burgerluchtvaartveiligheid DEGAS: Dutch Expert Group Aviation Safety. Benno Baksteen verschijnt regelmatig in de media om luchtvaartzaken voor een groot publiek inzichtelijk te maken. Ook verzorgt hij al voor lange tijd gastcolleges aan de faculteit bedrijfskunde van Universiteit Twente.