(Veiligheids)bewustzijn als vertrekpunt voor veilig werken in besloten ruimten

Besloten ruimten zijn er in allerlei soorten en maten. Voor zich sprekende zoals kelders, putten en tanks. En minder voor de hand liggende zoals greppels en windturbinecompartimenten. Elke besloten ruimte vraagt om een specifieke aanpak. Maar hoe zorg je nu voor een veilige werkomgeving in besloten ruimten?

Veilig werken start met bewustzijn, zo ook in besloten ruimten. Je als organisatie ervan bewust zijn dat je besloten ruimten hebt, ook al zijn ze op het eerste gezicht minder voor de hand liggend. Je als organisatie ervan bewust zijn dat besloten ruimten een veelvoud en een grote verscheidenheid aan risico’s mee zich mee kunnen brengen. Je als organisatie ervan bewust zijn dat elk risico een specifieke aanpak vraagt, per besloten ruimte. En je als betreder ervan bewust zijn dat de te nemen tijdelijke en permanente veiligheidsmaatregelen voor jouw persoonlijke veiligheid zijn. Met dit bewustzijn als fundament kun je gaan bouwen aan een veilige werkomgeving rondom besloten ruimten.

Stapsgewijs naar veilig werken in besloten ruimten

Door de verschillende besloten ruimten te inventariseren, te markeren en te registreren weet je waar welke besloten ruimten zijn en zijn ze herkenbaar als besloten ruimte. De volgende stap is het uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie waarbij je kijkt naar de risico’s die voortkomen uit de installatie, de ruimte zelf. Hetzelfde doe je met behulp van een Taak Risico Analyse voor de risico’s die je tegenkomt bij het uitvoeren van werkzaamheden in een specifieke besloten ruimte.

Aan de hand van de uitgevoerde risico analyses bepaal je de te nemen beheersmaatregelen en stel je per besloten ruimte een werkinstructie en een reddingsplan op. De afspraken die je maakt rondom het vrijgeven en betreden van besloten ruimten leg je vast in een procedure en licht je toe aan alle betrokkenen, intern en extern. Zo is iedereen op de hoogte van de spelregels.

Betrek de BHV organisatie
Veel werkzaamheden kun je plannen maar sommige niet. Denk aan storingen die direct opgelost moeten worden. Zorg dan ook te allen tijde voor voldoende BHV’ers zodat er ook in de daluren voldoende BHV-bezetting is als een medewerker een besloten ruimte moet betreden en er zich onverhoopt een calamiteit voordoet.

Borg de benodigde kennis en kunde
Het werken met en in besloten ruimten vergt specifieke kennis en kunde. Door criteria vast te leggen waaraan medewerkers moeten voldoen om besloten ruimten te mogen vrij te geven, te mogen betreden en om reddingen uit besloten ruimten te mogen uitvoeren, borg je de benodigde bevoegdheden. Om deze kennis en kunde op te bouwen zijn passende trainingen en tijdige herhalingstrainingen letterlijk van levensbelang. Hetzelfde geldt voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en afdaal- en reddingsmiddelen. Evenals jaarlijks onderhoud en keuring van deze middelen. Wat veilig is, moet veilig blijven.

Bezoek de break-out sessie “De weg naar veiligheid in besloten ruimten”

Meer weten over hoe stapsgewijs tot een veilige werkwijze rondom besloten ruimten te komen? Bezoek dan de break-out sessie “De weg naar veiligheid in besloten ruimten” verzorgd door Eurosafe Solutions.