Programma vorige editie

Ontvangst en registratie 08:00 uur

Wij verwelkomen u op Industriële Veiligheid 2019

Opening 09:30 uur

Welkomstwoord en Opening

Openingskeynote 09:45 uur

Veiligheid kan nooit de hoogste prioriteit hebben! Integriteit in veiligheid; de luchtvaart als rolmodel?

De uitgangspunten van Benno Baksteen zijn dat veiligheid nooit de hoogste prioriteit kan hebben, dat veiligheid ontstaat door wat mensen doen (en niet zozeer door procedures) en dat de wereld fundamenteel onvoorspelbaar is. De belangrijkste uitdaging die hij ziet is bijna altijd het vinden van de juiste balans tussen strijdige (bedrijfs)doelstellingen. Tijdens deze uitgebreide openings-keynote laat Benno zien dat goede procedures weliswaar helpen, maar dat het nog belangrijker is een goede cultuur te hebben. Maar wat zijn goede procedures en hoe komt een goede organisatiecultuur tot stand?

Ochtendpauze 10:45 uur

Ochtendpauze met 1-op-1 gesprekken

Break-out sessie A 11:45 uur

Persoonlijke beschermingsmiddelen en de nieuwe Europese wetgeving – wat wordt anders?

De nieuwe Europese PBM-Verordening is in werking getreden, maar wat zijn de gevolgen van deze nieuwe wetgeving? Veranderen producten? Waar moet je op letten? Hoe verhouden producten, normen en certificering zich tot elkaar? Een workshop waarin een toelichting wordt gegeven op de wijzigingen. Daarnaast geven wij je een handvat waar je op moet letten wanneer je persoonlijke beschermingsmiddelen aanschaft en gebruikt. Een presentatie vanuit PBM-leveranciers en normalisatie in een samenwerking van VVGW en NEN!

Break-out sessie B 11:45 uur

De rol van leiderschap op integer veiligheidsgedrag

Om de integriteit van de organisatie te bewaken kijkt men meestal naar de leidinggevenden van een organisatie: verwacht wordt dat zij ‘de toon zetten’ en richting bieden. Met andere woorden: van leidinggevenden wordt verwacht dat zij ethisch leiderschap vertonen. Bij ethisch leiderschap gaat het erom dat een leider niet alleen zelf integer handelt, maar ook anderen stimuleert om integer te handelen. Maar wat houdt dit ‘ethisch leiderschap’ in de praktijk nu precies in? Welke aspecten zijn belangrijk voor ethisch leiderschap en wat moet een leider doen om medewerkers tot integer gedrag aan te zetten? En de meest belangrijke vraag: wat is het gevolg voor het veiligheidsgedrag binnen de organisatie?

Break-out sessie C 11:45 uur

Asset inspectie met geautomatiseerde rapportage

De Europese Richtlijn 2009/104/EC stelt dat bedrijven moeten kunnen aantonen dat werkuitrusting regelmatig geïnspecteerd word door bevoegde medewerkers. Compliance met de richtlijn is belangrijk om werkongevallen te vermijden, maar brengt tegelijk een berg administratie met zich mee. Met Safetrak biedt Brady een oplossing die toelaat om assets eenvoudiger te lokaliseren, te inspecteren, en bijna gelijktijdig een rapport te versturen naar stakeholders. Bovendien kan u in Safetrak alle asset inspecties plannen en automatisch laten versturen naar inspecteurs op het terrein.

Break-out sessie D 11:45 uur

Integriteit in veiligheid; vele vragen…en u heeft het antwoord!

Kan het veilig zijn zonder dat het integer is? Kun je veiligheid eigenlijk los zien van integriteit? Leef je alleen de regels na of wil je dat het echt veilig is?
Maak dat eigenlijk uit? En zo ja, waarom dan? Waarom leef je regels na? Omdat je geen boete wilt of omdat je door regels na te leven bijvoorbeeld een veiligere omgeving creëert? 
Waarom streef je naar een bepaald keurmerk? Om een hogere prijs te kunnen vragen of omdat je daadwerkelijk een stap wilt zetten op het gebied van veiligheid of duurzaamheid? In het licht van het bovenstaande, wat draag je in dat geval naar buiten uit? En in hoeverre speelt integriteit daarbij een rol?

Hoe ga je om met afwijking van de norm? Straf je dat af of normaliseer je dat? Normalisatie van deviatie door te bagatelliseren en/of te vergoelijken, hoever ga je daarmee? Speelt integriteit daarbij een rol? En zo ja, hoe dan?
Hoe ziet uw reguliere bedrijfscultuur eruit? En is die cultuur door uw hele bedrijf hetzelfde? Bestaat er wel zoiets als een bedrijfscultuur? Hoeveel bedrijfsculturen zijn er eigenlijk binnen uw bedrijf? 

Er is op bovenstaande vragen niet altijd een passend goed of fout antwoord, misschien is er zelfs wel niet altijd één antwoord, maar zijn er vele antwoorden mogelijk. Misschien zijn de antwoorden ook wel minder interessant dan de vragen…gewoon omdat de vragen stellen aanzet tot nadenken, ook nadat dit congres al lang weer voorbij is…

Break-out sessie E 11:45 uur

Menselijke (on)betrouwbaarheid

Naast het beschouwen van het ‘voorzienbaar verkeerd gebruik’ zou een analyse van de (on)betrouwbaarheid van de menselijke handelingen onderdeel moeten vormen van het ontwerpproces. In deze lezing wordt ingegaan op de menselijke (on)betrouwbaarheid en de mogelijkheid deze - evenals machinebetrouwbaarheid - te kwantificeren.

Break-out sessie F 11:45 uur

Safety Café - Round Tables

In een aantal rondetafelgesprekken worden actuele veiligheidsonderwerpen met vakgenoten bediscussieerd. 

Elke tafel heeft zijn eigen onderwerp en wordt op een informele wijze ingeleid en begeleid door professionals. Doelstelling is om te leren van de successen en fouten van vakgenoten om vervolgens samen te kunnen groeien.

 • Rondetafel 1: LOTO vs. Trapped-Key: Wie wint de strijd in welke situatie - Rutger Rennings, Technical Advisor Machine Safety, Viscon Group

 • Rondetafel 2: CE-verantwoordelijkheid bij complexe samenwerkingen - Marieke Coumans, Advocaat CE-markering, Fifth Advocatuur

 • Rondetafel 3: De rol van de veiligheidskundige - Jack de Graaf, Sr. HSE Director Europe, Teva Pharmaceuticals

 • Rondetafel 4: ATEX, hoe richt je deskundigheid in? - Arthur Rooze, Senior Consultant Process Safety, D&F Consulting

 • Rondetafel 5:  Kan ik veiligheidsfuncties met lage PL in serie zetten  om zo een hogere PL te halen? - Maarten Braadbaart, Product Manager SICK BV, CFSAE-Trainer SGS-TÜV Saar

Break-out sessie G 11:45 uur

Van complexe procedure naar simpele handeling?

LOTO, Lock out, tag out. Het is de manier om energiebronnen weg te nemen en te blokkeren, zodat onderhoudswerkzaamheden op een veilige manier uitgevoerd kunnen worden.  LOTO is een set aan procedurele maatregelen die vaak door bevoegde personen uitgevoerd moeten worden. Wat als nu die procedure door techniek vervangen kan worden? En het scheiden van een energiebron zo eenvoudig wordt als het toetreden tot een machine via een veiligheidsschakelaar? Kan de huidige stand der techniek deze LOTO-procedure vereenvoudigen? Er zullen ook bij een technische toevoeging nog steeds procedures nodig zijn, maar door toevoeging van de techniek worden handelingen vereenvoudigd. De vraag rijst dan wel of de toevoeging van de techniek de integriteit van het veilig stellen niet wegneemt?

Workshop 1 11:45 uur

Barrière-gerichte audits voor integriteit verificatie

Een van de belangrijkste vragen die veiligheidsmanagers zich stellen is “Welke informatie geeft mij de zekerheid dat mijn kritische beheersmaatregelen effectief zijn wanneer zij worden aangesproken?”. Met risk based auditing kun je als veiligheidsmanager zorgen voor een gestructureerde manier van monitoren van de integriteit van beheersmaatregelen. Zo weet je of je kunt vertrouwen op de maatregelen rondom de belangrijke risicoscenario’s in de organisatie. Bovendien maakt het visuele inzicht in de bowtie-diagrammen de belangrijkste risico’s en de bijbehorende maatregelen eenvoudig te begrijpen voor de hele organisatie, van werkvloer tot directie. De dagelijkse kwaliteit van de controlemaatregelen wordt zo beter geborgd.

Workshop 2 11:45 uur

Lessons learned bij gedragsveranderingstraject Facilicom

Veilig gedrag stimuleren bij een bedrijf waar de medewerkers veel individueel en vooral extern aan het werk zijn, hoe doe je dat nou? Het inzetten van een slimme, digitale tool zoals Protect is een effectieve manier om veilig gedrag op het werk te beïnvloeden. VeiligheidNL begeleidt momenteel de implementatie van Protect bij Facilicom, waarbij de medewerkers online, waar en wanneer dit mogelijk is, trainingen volgen die veilig gedrag bevorderen. Tijdens onze workshop krijg je een kijkje in de keuken bij onze aanpak bij Facilicom en delen we geleerde lessen bij de implementatie van het gedragsveranderingstraject.

Workshop 3 11:45 uur

Veilig en slim werken binnen Industry 4.0 anno 2019

Doorlooptijden verkorten en efficiënter werken, goed inzicht krijgen in wat er werkelijk in de fabriek gebeurt en organisatie breed informatiestromen optimaliseren; slechts een aantal thema’s die in Smart Industry, of ook wel Industry 4.0, centraal staan. Digitalisering binnen de industrie betekent een nieuw tijdperk vol veelbelovende kansen als het gaat om slim en efficiënt werken. Maar ook in relatie tot kwaliteit, veiligheid en milieu gebeurt er ontzettend veel. Is dit binnen jouw organisatie ook belangrijk, of heb jij andere uitdagingen? Tijdens deze workshop zoomen we in op bovenstaande onderwerpen en gaan we aan de slag met Industry 4.0 anno 2019.

Workshop 4 11:45 uur

Een succesvolle veiligheidsstrategie

Wat maakt een (veiligheids)verandertraject succesvol? Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers zich kunnen identificeren met de veiligheidsvisie van je organisatie?  Wat is de organisatie identiteit van jouw bedrijf? Welke bouwstenen gebruik je om je strategie te bepalen? In deze sessie leer je wat de bouwstenen zijn van strategie en welk belang elke bouwsteen heeft in functie van ons menselijk brein.

Workshop 5 11:45 uur

Integere medewerkers zorgen voor een veilig arbobeleid - Verhogen eigenaarschap van medewerkers is een uitdaging!

Als (QHSE) manager of leidinggevende zijn integere medewerkers een noodzaak voor de toekomst. Aan de hand van een praktijkcase wordt aangegeven hoe je de eigenaarschap van medewerkers kan vergroten. Dit is voor veel (QHSE) managers een uitdaging. Wat moet je doen, maar vooral wat moet je anders doen? Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Kan de risico inventarisatie en evaluatie hier een bijdrage aan leveren?
 • Hoe ga je pro actief te werk?
 • Wat is een paradigma?
 • Doelen stellen met resultaat\
 • Werk vanuit een win-winsituatie
 • Vertrouwen is de basis
Break-out sessie H 12:15 uur

De weg naar veiligheid in besloten ruimten

Besloten ruimten zijn er in allerlei soorten en maten. Voor de hand liggende zoals kelders, putten en tanks. En minder voor zich sprekende zoals greppels en windturbinecompartimenten. Elke besloten ruimte vraagt om een specifieke aanpak. Maar hoe zorg je nu voor een veilige werkomgeving in besloten ruimten? Om deze vraag te beantwoorden heeft Eurosafe Solutions een praktisch stappenplan ontwikkeld. Leeft deze vraag ook bij u? Eurosafe Solutions neemt u mee op weg naar veiligheid in besloten ruimten. 

 

Break-out sessie I 12:15 uur

Nieuw kennisdocument vergroot (brand)veiligheid op de werkvloer

Recente inzichten op het gebied van (brand)risico’s en veiligheid staan centraal in het kennisdocument bewust omgaan met (brand)risico’s van NIBHV. Dit handboek werd samengesteld in samenwerking met de Brandweeracademie van het instituut Fysieke Veiligheid (IFV) in Arnhem. Het behandelt de inrichting van de bhv-organisatie met behulp van scenario’s voor brand en letselongevallen. Het handboek is gebaseerd op onderzoeksrapporten en (wetenschappelijke) publicatie uit binnen en buitenland en de nieuwe versie van het boek “basis voor brandveiligheid” en speelt in op de veranderende inzichten op het gebied van brandveiligheid. Zo benadrukt de brandweer, veel meer dan vroeger de gevaren en risico’s van rook. Het document bevat unieke gegevens over waar branden ontstaan, hoe deze zich kunnen ontwikkelen en wat de inzetmogelijkheden voor de bhv zijn.Uitgangspunt in het handboek is de belangrijke voorpostfunctie die de bhv vervult als het gaat om brandveiligheid. Rene Hagen licht toe en legt uit wat de toepassingsmogelijkheden voor de BNO-functionarissen zijn.

Break-out sessie J 12:15 uur

Machine(inloop)beveiliging in de praktijk; muting met of zonder sensoren?

In deze sessie wordt ingegaan op muting en gating bij machinebeveiliging met optische afscherming. Realiseer een hoge systeembeschikbaarheid en output door minder stilstand door een autonome werking.  Veiligheidsgedrag of –cultuur speelt hier geen rol meer, doordat het systeem niet gemanipuleerd kan worden.  Wat is muting en waarom zou ik dat nodig hebben? Wat zijn de muting-principes en wanneer kan ik welke muting-oplossingen gebruiken (met of zonder sensoren)?  Wat is gating en wat zijn de kenmerken, voorwaarden en mogelijkheden?

Lunchpauze 12:45 uur

Lunchpauze met 1-op-1 gesprekken

Keynote 14:00 uur

Veilig werken bij DAF Trucks: Ik maak het Verschil

DAF Trucks bouwt meer dan 250 vrachtwagens per dag. Daar zijn heel veel mensen en onderdelen voor nodig, maar ook allerlei soorten machines en installaties, van verspaning tot lakstraten en persen. Ons streven is om in het werk continu te verbeteren. En dat geldt ook voor veilig en gezond werken.

In deze presentatie deel ik graag mijn ervaring met het verbeteren van veilig en gezond werken bij DAF Trucks, de successen, maar zeker ook de uitdagingen.

Break-out sessie K 15:00 uur

Bedrijfsbreed draagvlak creëren voor een veiligere werkomgeving

Weet u wie en voor het laatste bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen heeft gebruikt? Is uw valbeveiliging nog wel gecertificeerd? Wie heeft welke adembescherming in gebruik of draagt welke portable gasdetectie? Door slimme technologie in te zetten, neemt u controle over uw safety assets. Een slimme app voor smartphone of tablet en overzichtelijk dashboard op laptop of pc geven u inzicht in het beheer, gebruik en staat van bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen. Digitaliseer het beheer van uw safety assets.

Break-out sessie L 15:00 uur

Wat heeft de Integriteit van uw organisatie, bij het ontwerpen en bouwen van veilige machines te maken met Performance Level?

Functionele Veiligheid is van toepassing op de gehele levenscyclus van apparatuur, systemen en installaties – van ontwerp tot ontmanteling – en moet in de hele OEM-organisatie geborgd zijn. Bij veel fabrikanten beperkt Functionele Veiligheid zich echter alleen tot het bepalen van een veiligheidsniveau en het uitrekenen van een SIL of Performance level. In deze sessie gaan we dieper in op de organisatorische beheersmaatregelen die een organisatie moet treffen in het kader van Management Functionele Veiligheid.

Break-out sessie M 15:00 uur

Vluchtwegsignalering: hoe ziet de ideale mix van technologieën eruit?

Vluchtwegsignalering is cruciaal bij de evacuatie van mensen bij een calamiteit. Vooral bij rookontwikkeling is effectieve vluchtroute aanduiding essentieel omdat er dan desoriëntatie optreedt. De huidige veelgebruikte technologieën in geval van rookontwikkeling geven niet altijd de beste veiligheidsgaranties. Zoals bekend, blijft rook vaak hoog als gevolg van hogere temperaturen en een luchtstroom onderin zorgt voor vrij zicht. Met recent doorontwikkelde technieken, in steeds meer landen opgenomen in wetgeving, zijn economische, onderhoudsvrije en veiligheidskundig betere alternatieven voorhanden. In deze presentatie schetst Willem Heijboer hoe de ideale mix van vluchtroutesignalering eruitziet in samenhang met het verwachte menselijk gedrag die ook kan gaan voldoen aan de door de wetgever beoogde doelstellingen met het Bouwbesluit.

Break-out sessie N 15:00 uur

En als het dan toch een keer “fout” gaat? Aandachtspunten voor de praktijk

Ieder bedrijf kan te maken krijgen met een calamiteit of bedrijfsongeval. Er komt dan een heleboel op uw organisatie en op uzelf af. In deze sessie bespreekt Gert-Jan Elsen op een praktische manier wat u te wachten staat als het toch een keer fout gaat. De volgende on-derwerpen komen aan bod.

 • Wel of geen ongevalsonderzoek? Een bewuste keuze!
 • Aandachtspunten voor ongevalsonderzoek.
 • Wat is het verschil tussen een ongevalsonderzoek en een strafrechtelijk onderzoek?
 • Wie kan strafrechtelijk aansprakelijk zijn: bedrijf, directeur en werknemers?
 • Wat zijn de rechten en plichten als de Inspectie SZW of de politie op de stoep staat?
 • Wat doen als het bedrijf of een werknemer voor een verhoor wordt opgeroepen?
 • Lering trekken uit een bedrijfsongeval: voorkomen is beter dan genezen.

Er is volop ruimte andere onderwerpen te bespreken en ideeën uit te wisselen.

Break-out sessie O 15:00 uur

The paradigm of Safety by Design

Safety by design is a challenge. Not because designers do not wish to design safe products or systems, but because of the focus on creating the intended main functions of the product. At the same time designers also need to focus at the unintended functions or malfunctions of their design and take control of compliance with the safety regulations (law’s and standards). The examples used in this presentation show why safety should be an integral part of the design and engineering process and must be explicitly present in courses and training for designers and engineers.

Break-out sessie P 15:00 uur

Safety Café - Round Tables

In een aantal rondetafelgesprekken worden actuele veiligheidsonderwerpen met vakgenoten bediscussieerd. 

Elke tafel heeft zijn eigen onderwerp en wordt op een informele wijze ingeleid en begeleid door professionals. Doelstelling is om te leren van de successen en fouten van vakgenoten om vervolgens samen te kunnen groeien.

 • Rondetafel 1: Succesvolle veiligheidsstrategieën - Bart Martens, veiligheidsconsultant, Samurai at Work

 • Rondetafel 2: LOTO: - Yusuf Kaplan, Senior site EHSS specialist, Sabic

 • Rondetafel 3: CE in het ontwerpproces - Martijn Drost, Machineveiligheidsexpert, Lid normcommissie NEN

 • Rondetafel 4: Atex zoneringen - Rolf van Dijk, Directeur, U&D Industrial Safety

Break-out sessie Q 15:00 uur

Omgaan met zonering in productielijnen in de praktijk

Tijdens deze sessie geeft Rutger vanuit de praktijk inzicht in mogelijkheden voor het beveiligen van grote gezoneerde productielijnen. Hierbij schetst hij voor- en nadelen van zonering, het veilig afschakelen van zones en de risico’s bij overgangen tussen zones. Naast inzicht wil hij ook de bewustwording vergroten door de nadruk te leggen op de grote verantwoordelijkheid die de eindgebruiker heeft in het waarborgen en in stand houden van diverse technische veiligheidsmaatregelen. Dit omdat veilig gedrag en procedures hierbij essentieel zijn. Aan bod komen verder nog zaken als omgaan met geharmoniseerde normen, veilig opstarten, interventies en onderhoud en gebruik van LOTO en Trapped Key toepassingen bij het verkrijgen van zonetoegang.

Workshop 6 15:00 uur

Integriteit in Explosieveiligheid

Integriteit is een belangrijk begrip binnen explosieveiligheid. Vooral omdat er vaak (onbewust) tegen wordt gezondigd. In veel gevallen zijn de ATEX-zones netjes gedefinieerd en is er in deze zones ATEX-apparatuur toegepast. Maar tegelijk worden andere ontstekingsbronnen vergeten of onderschat, bijvoorbeeld als gevolg van onderhoud, personeel of elektrostatische oplading. Tijdens deze workshop leert u over praktische tools die bijdragen tot een volledige, dus integere, risico analyse.

Workshop 7 15:00 uur

Functionele veiligheid binnen de organisatie

Al een aantal jaren is er veel aandacht voor SIL en PL in de machinebouw. Het gaat om veiligheidsfuncties, functieblokkerende afschermingen, lichtschermen, veiligheidsPLC’s, stoppen van cilinders en motoren, safestop functies in frequentieregelaars enzovoorts. De E-hardware engineer heeft het er maar druk mee. Ook de mechanische collega’s (voor de pneumatiek of hydrauliek) en de afdeling software (voor de veiligheidsgerelateerde software) worden ingeschakeld. Oh ja en er is ook nog iemand die een handtekening zet op de EG-verklaring van overeenstemming.
Door een goed ontwerptraject en door de norm op de juiste manier te volgen kan de kwaliteit van de veiligheidsfunctie sterk worden verbeterd. Hierdoor wordt een machine veiliger en heeft u de bijbehorende documentatie op orde. Belangrijk ook voor diegene die ervoor moet tekenen.

In deze workshop gaan we vooral niet rekenen en zeker niet te diep de techniek in! We gaan vooral kijken naar hoe Functionele Veiligheid in een organisatie past, daarbij stellen we de volgende vragen:

 • Hoe gaat een typisch ontwerptraject nu?
 • Wat zijn de eisen uit de norm (PL of SIL)
 • Waar liggen de verbeteringen 

Volg deze interactieve workshop met volop ruimte voor discussie en waarin uiteraard een aantal uitdagende stellingen worden geïntroduceerd, bijvoorbeeld: ‘mechanische ontwerpers zijn lui’, ‘de programmeur is superman’, ‘als er een PL-berekening is, zet ik mijn handtekening’. Ontvang naast kennis en inzicht een aantal praktische handvatten die je direct in de praktijk kunt toepassen.

 

Workshop 8 15:00 uur

Communicatietechnologie als facilitator voor het borgen van integriteit in techniek, processen en gedrag

Een interactieve workshop waarin de experts van Flash Private Mobile Networks u uitdagen met drie stellingen die de integriteit in techniek, processen én gedrag aan de kaak stellen. Welke tools zijn daarvoor nodig, welke rol speelt communicatie daarin, wat zijn de voor- en nadelen, wat vindt u daarvan en vooral… hoe kunt u integriteit nÓg beter borgen binnen uw organisatie?

Workshop 10 15:00 uur

Zo wordt veilig engineeren leuk!

In één keer goed – als dát eens zou lukken bij het engineeren van machines en installaties, voor externe klanten of voor in de eigen fabriek: kwaliteit, d.w.z. precies voldoen aan de wensen van de (interne) klant, tegen lage ontwikkelkosten en met een korte doorlooptijd.

Aan het begin van een ontwikkeltraject zijn we vol goede moed dat het deze keer gaat lukken. Maar dan…, dan blijken de verwachtingen van de klant toch nét een beetje anders te liggen. En, oh ja, d’r moet natuurlijk nog CE-markering op en/of een RIE worden uitgevoerd. Soms heeft dat dan grote gevolgen voor het ontwerp, of – ook dat gebeurt – voor de al bijna afgebouwde of in gebruik genomen machine. Frustratie alom.

Herkenbaar? Voor ons wel. Kan dat niet anders? Natuurlijk! Dat is net zo goed een kwestie van faciliteren dat de engineers over de juiste bagage beschikken als van een gestructureerde inrichting van het ontwerpproces, waarin functionaliteit en veiligheid gelijkwaardig zijn geïntegreerd.

Verlaat, samen met ons, het pad van achteraf aanpassen, dat ten koste gaat van meer dan alleen tijd en geld, en neem de afslag naar een toekomst waar veilig engineeren nog leuk is ook!

Break-out sessie R 15:30 uur

Leren van incidenten? Agrifirm laat je zien hoe!

Veel organisaties leren onvoldoende van gemaakte fouten en hebben daardoor niet genoeg grip op de kwaliteit en veiligheid binnen hun organisatie. Zo maken sommige organisaties te weinig tijd vrij voor incident management, hebben ze te weinig inzicht en overzicht of missen ze de juiste mensen. Agrifirm, al meer dan 120 jaar een toonaangevende agrarische coöperatie met bijna 3.000 medewerkers, heeft een werkwijze ontwikkeld waarmee de meldingsbereidheid wordt vergroot en het analyseren van incidentregistraties wordt vereenvoudigd. Dit biedt Agrifirm de kans om te leren van fouten en direct te verbeteren. Wil jij ook leren van incidenten? Ron Meijer vertelt tijdens deze presentatie hoe.

Break-out sessie S 15:30 uur

Introductie KLM Safety manual bij 30 contractors

KLM Real Estate & Facility Contracting heeft een Safety Compliance Manual (SCM) ontwikkeld die in 2018 is geïntroduceerd bij al haar circa 30 contractors die actief zijn op Schiphol. KLM RE&FC wil als opdrachtgever dat haar contractors de manual kennen maar ook daadwerkelijk toepassen binnen hun bedrijf. Daarvoor heeft KLM RE&FC samen met Alfabeeld veiligheid&gedrag een traject ontwikkeld waarbij per bedrijf veiligheidsambassadeurs actief zijn om de manual te implementeren. Het traject kent twee fasen: introductie van de manual en de toetsing. Dat laatste gebeurt aan de hand van een ‘safety contest’, waarbij de contractors laten zien, hoe ze daadwerkelijk werken volgende de uitgangspunten van de manual. Het is een spannend traject met inhoudelijke en logistieke uitdagingen.

De opdrachtgever Gert Koot en de Alfabeeld projectleider Renée van Veen vertellen u hier graag meer over.

Break-out sessie T 15:30 uur

Beroepsziektes; spelenderwijs inzicht in falen van de barrières die kunnen leiden tot een beroepsziekte

Jaarlijks overlijden circa 4100 mensen aan een beroepsziekte. Een beroepsziekte is een ziekte die mensen hebben opgelopen hoofdzakelijk als gevolg van het werk of werkomstandigheden. Hoe kan je nu inzicht krijgen als bedrijf, of de kans op een beroepsziekte aanwezig is?  Zeker als een beroepsziekte zich pas na langere periode manifesteert. Hoe attendeer je de medewerkers op het voorkomen van blootstelling aan beroepsziektes.

Tijdens de workshop wordt een methode gepresenteerd waarmee KAM’ers met medewerkers van een bedrijf op een spelende wijze inzicht kunnen krijgen in barrières die (kunnen) falen bij een beroepsziekten. Deze methode is gebaseerd op het Storybuildermodel ontwikkeld door RIVM.

Middagpauze 16:00 uur

Middagpauze met 1-op-1 gesprekken

Afsluitende keynote 16:45 uur

Zijn we veilig voor onze angst?

Niets brengt mensen meer in beweging dan angst. Niets verlamt mensen meer dan angst. Angst beweegt en verlamt. Vaker dan we denken worden weloverwegen beslissingen aan bestuurstafels onbewust beïnvloed door motieven die zich achter angst verschuilen. Het beïnvloedt angst ons gedrag? Wat is angst? Waarom hebben we behoefte aan controle? Wat is controle? Hoe verhoudt controle zich tot risico? Angst is niet alleen een negatieve emotie, hij is ook een wijze van zich verhouden tot de wereld en ons zelf. Hoe verraadt angst onze identiteit? Wat vertelt angst over mijn wereld? Angst en vrijheid zijn geen tegengestelden maar gespiegeld. Hoe kunnen we de vrijheid achter angst ontwaren?

Netwerkborrel 17:30 uur

Netwerkborrel op het netwerkplein