Programma

Keynote

Veilig werken bij DAF Trucks: Ik maak het Verschil

DAF Trucks bouwt meer dan 250 vrachtwagens per dag. Daar zijn heel veel mensen en onderdelen voor nodig, maar ook allerlei soorten machines en installaties, van verspaning tot lakstraten en persen. Ons streven is om in het werk continu te verbeteren. En dat geldt ook voor veilig en gezond werken.

In deze presentatie deel ik graag mijn ervaring met het verbeteren van veilig en gezond werken bij DAF Trucks, de successen, maar zeker ook de uitdagingen.

Keynote

Veiligheid kan nooit de hoogste prioriteit hebben! Integriteit in veiligheid; de luchtvaart als rolmodel?

De uitgangspunten van Benno Baksteen zijn dat veiligheid nooit de hoogste prioriteit kan hebben, dat veiligheid ontstaat door wat mensen doen (en niet zozeer door procedures) en dat de wereld fundamenteel onvoorspelbaar is. De belangrijkste uitdaging die hij ziet is bijna altijd het vinden van de juiste balans tussen strijdige (bedrijfs)doelstellingen. Tijdens deze uitgebreide openings-keynote laat Benno zien dat goede procedures weliswaar helpen, maar dat het nog belangrijker is een goede cultuur te hebben. Maar wat zijn goede procedures en hoe komt een goede organisatiecultuur tot stand?

Break-out sessie

Integriteit in veiligheid; vele vragen…en u heeft het antwoord!

Kan het veilig zijn zonder dat het integer is? Kun je veiligheid eigenlijk los zien van integriteit? Leef je alleen de regels na of wil je dat het echt veilig is?
Maak dat eigenlijk uit? En zo ja, waarom dan? Waarom leef je regels na? Omdat je geen boete wilt of omdat je door regels na te leven bijvoorbeeld een veiligere omgeving creëert? 
Waarom streef je naar een bepaald keurmerk? Om een hogere prijs te kunnen vragen of omdat je daadwerkelijk een stap wilt zetten op het gebied van veiligheid of duurzaamheid? In het licht van het bovenstaande, wat draag je in dat geval naar buiten uit? En in hoeverre speelt integriteit daarbij een rol?

Hoe ga je om met afwijking van de norm? Straf je dat af of normaliseer je dat? Normalisatie van deviatie door te bagatelliseren en/of te vergoelijken, hoever ga je daarmee? Speelt integriteit daarbij een rol? En zo ja, hoe dan?
Hoe ziet uw reguliere bedrijfscultuur eruit? En is die cultuur door uw hele bedrijf hetzelfde? Bestaat er wel zoiets als een bedrijfscultuur? Hoeveel bedrijfsculturen zijn er eigenlijk binnen uw bedrijf? 

Er is op bovenstaande vragen niet altijd een passend goed of fout antwoord, misschien is er zelfs wel niet altijd één antwoord, maar zijn er vele antwoorden mogelijk. Misschien zijn de antwoorden ook wel minder interessant dan de vragen…gewoon omdat de vragen stellen aanzet tot nadenken, ook nadat dit congres al lang weer voorbij is…

Break-out sessie

Wat heeft de Integriteit van uw organisatie, bij het ontwerpen en bouwen van veilige machines te maken met Performance Level?

Functionele Veiligheid is van toepassing op de gehele levenscyclus van apparatuur, systemen en installaties – van ontwerp tot ontmanteling – en moet in de hele OEM-organisatie geborgd zijn. Bij veel fabrikanten beperkt Functionele Veiligheid zich echter alleen tot het bepalen van een veiligheidsniveau en het uitrekenen van een SIL of Performance level. In deze sessie gaan we dieper in op de organisatorische beheersmaatregelen die een organisatie moet treffen in het kader van Management Functionele Veiligheid.

Break-out sessie

De weg naar veiligheid in besloten ruimten

Besloten ruimten zijn er in allerlei soorten en maten. Voor de hand liggende zoals kelders, putten en tanks. En minder voor zich sprekende zoals greppels en windturbinecompartimenten. Elke besloten ruimte vraagt om een specifieke aanpak. Maar hoe zorg je nu voor een veilige werkomgeving in besloten ruimten? Om deze vraag te beantwoorden heeft Eurosafe Solutions een praktisch stappenplan ontwikkeld. Leeft deze vraag ook bij u? Eurosafe Solutions neemt u mee op weg naar veiligheid in besloten ruimten. 

 

Break-out sessie

De rol van leiderschap op integer veiligheidsgedrag

Om de integriteit van de organisatie te bewaken kijkt men meestal naar de leidinggevenden van een organisatie: verwacht wordt dat zij ‘de toon zetten’ en richting bieden. Met andere woorden: van leidinggevenden wordt verwacht dat zij ethisch leiderschap vertonen. Bij ethisch leiderschap gaat het er om dat een leider niet alleen zelf integer handelt, maar ook anderen stimuleert om integer te handelen. Maar wat houdt dit ‘ethisch leiderschap’ in de praktijk nu precies in? Welke aspecten zijn belangrijk voor ethisch leiderschap en wat moet een leider doen om medewerkers tot integer gedrag aan te zetten? En de meest belangrijke vraag: wat is het gevolg voor het veiligheidsgedrag binnen de organisatie?

Break-out sessie

Machine(inloop)beveiliging in de praktijk; muting met of zonder sensoren?

In deze sessie wordt ingegaan op muting en gating bij machinebeveiliging met optische afscherming. Realiseer een hoge systeembeschikbaarheid en output door minder stilstand door een autonome werking.  Veiligheidsgedrag of –cultuur speelt hier geen rol meer, doordat het systeem niet gemanipuleerd kan worden.  Wat is muting en waarom zou ik dat nodig hebben? Wat zijn de muting-principes en wanneer kan ik welke muting-oplossingen gebruiken (met of zonder sensoren)?  Wat is gating en wat zijn de kenmerken, voorwaarden en mogelijkheden?

Break-out sessie

Omgaan met zonering in productielijnen in de praktijk

Tijdens deze sessie geeft Rutger vanuit de praktijk inzicht in mogelijkheden voor het beveiligen van grote gezoneerde productielijnen. Hierbij schetst hij voor- en nadelen van zonering, het veilig afschakelen van zones en de risico’s bij overgangen tussen zones. Naast inzicht wil hij ook de bewustwording vergroten door de nadruk te leggen op de grote verantwoordelijkheid die de eindgebruiker heeft in het waarborgen en in stand houden van diverse technische veiligheidsmaatregelen. Dit omdat veilig gedrag en procedures hierbij essentieel zijn. Aan bod komen verder nog zaken als omgaan met geharmoniseerde normen, veilig opstarten, interventies en onderhoud en gebruik van LOTOTO en Trapped Key toepassingen bij het verkrijgen van zonetoegang.

Break-out sessie

Digitaliseer het beheer van uw safety assets en neem de controle

Weet u wie en voor het laatste bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen heeft gebruikt? Is uw valbeveiliging nog wel gecertificeerd? Wie heeft welke adembescherming in gebruik of draagt welke portable gasdetectie? Door slimme technologie in te zetten, neemt u controle over uw safety assets. Een slimme app voor smartphone of tablet en overzichtelijk dashboard op laptop of pc geven u inzicht in het beheer, gebruik en staat van bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen. Digitaliseer het beheer van uw safety assets.

Break-out sessie

Introductie KLM Safety manual bij 30 contractors

KLM Real Estate & Facility Contracting heeft een Safety Compliance Manual (SCM) ontwikkeld die in 2018 is geïntroduceerd bij al haar circa 30 contractors die actief zijn op Schiphol. KLM RE&FC wil als opdrachtgever dat haar contractors de manual kennen maar ook daadwerkelijk toepassen binnen hun bedrijf. Daarvoor heeft KLM RE&FC samen met Alfabeeld veiligheid&gedrag een traject ontwikkeld waarbij per bedrijf veiligheidsambassadeurs actief zijn om de manual te implementeren. Het traject kent twee fasen: introductie van de manual en de toetsing. Dat laatste gebeurt aan de hand van een ‘safety contest’, waarbij de contractors laten zien, hoe ze daadwerkelijk werken volgende de uitgangspunten van de manual. Het is een spannend traject met inhoudelijke en logistieke uitdagingen.

De opdrachtgever Gert Koot en de Alfabeeld projectleider Renée van Veen vertellen u hier graag meer over.

Break-out sessie

Persoonlijke beschermingsmiddelen en de nieuwe Europese wetgeving – wat wordt anders?

De nieuwe Europese PBM-Verordening is in werking getreden, maar wat zijn de gevolgen van deze nieuwe wetgeving? Veranderen producten? Waar moet je op letten? Hoe verhouden producten, normen en certificering zich tot elkaar? Een workshop waarin een toelichting wordt gegeven op de wijzigingen. Daarnaast geven wij je een handvat waar je op moet letten wanneer je persoonlijke beschermingsmiddelen aanschaft en gebruikt. Een presentatie vanuit PBM-leveranciers en normalisatie in een samenwerking van VVGW en NEN!

Break-out sessie

Nieuw kennisdocument vergroot (brand)veiligheid op de werkvloer

Recente inzichten op het gebied van (brand)risico’s en veiligheid staan centraal in het kennisdocument bewust omgaan met (brand)risico’s van NIBHV. Dit handboek werd samengesteld in samenwerking met de Brandweeracademie van het instituut Fysieke Veiligheid (IFV) in Arnhem. Het behandelt de inrichting van de bhv-organisatie met behulp van scenario’s voor brand en letselongevallen. Het handboek is gebaseerd op onderzoeksrapporten en (wetenschappelijke) publicatie uit binnen en buitenland en de nieuwe versie van het boek “basis voor brandveiligheid” en speelt in op de veranderende inzichten op het gebied van brandveiligheid. Zo benadrukt de brandweer, veel meer dan vroeger de gevaren en risico’s van rook. Het document bevat unieke gegevens over waar branden ontstaan, hoe deze zich kunnen ontwikkelen en wat de inzetmogelijkheden voor de bhv zijn.Uitgangspunt in het handboek is de belangrijke voorpostfunctie die de bhv vervult als het gaat om brandveiligheid. Rene Hagen licht toe en legt uit wat de toepassingsmogelijkheden voor de BNO-functionarissen zijn.

Break-out sessie

Vluchtwegsignalering: hoe ziet de ideale mix van technologieën eruit?

Vluchtwegsignalering is cruciaal bij de evacuatie van mensen bij een calamiteit. Vooral bij rookontwikkeling is effectieve vluchtroute aanduiding essentieel omdat er dan desoriëntatie optreedt. De huidige veelgebruikte technologieën in geval van rookontwikkeling geven niet altijd de beste veiligheidsgaranties. Zoals bekend  blijft rook vaak hoog als gevolg van hogere temperaturen en een luchtstroom onderin zorgt voor vrij zicht. Met recent doorontwikkelde technieken, in steeds meer landen opgenomen in wetgeving, zijn economische, onderhoudsvrije en veiligheidskundig betere alternatieven voorhanden. In deze presentatie schetst Willem Heijboer hoe de ideale mix van vluchtroutesignalering eruit ziet in samenhang met het verwachte menselijk gedrag die ook kan gaan voldoen aan de door de wetgever beoogde doelstellingen met het Bouwbesluit.

Break-out sessie

: Beroepsziektes; spelenderwijs inzicht in falen van de barrières die kunnen leiden tot een beroepsziekte

Jaarlijks overlijden circa 4100 mensen aan een beroepsziekte. Een beroepsziekte is een ziekte die mensen hebben opgelopen hoofdzakelijk als gevolg van het werk of werkomstandigheden. Hoe kan je nu inzicht krijgen als bedrijf, of de kans op een beroepsziekte aanwezig is?  Zeker als een beroepsziekte zich pas na langere periode manifesteert. Hoe attendeer je de medewerkers op het voorkomen van blootstelling aan beroepsziektes.

Tijdens de workshop wordt een methode gepresenteerd waarmee KAM’ers met medewerkers van een bedrijf op een spelende wijze inzicht kunnen krijgen in barrières die (kunnen) falen bij een beroepsziekten. Deze methode is gebaseerd op het Storybuildermodel ontwikkeld door RIVM.

Workshop

Barrière-gerichte audits voor integriteit verificatie

Een van de belangrijkste vragen die veiligheidsmanagers zich stellen is “Welke informatie geeft mij de zekerheid dat mijn kritische beheersmaatregelen effectief zijn wanneer zij worden aangesproken?”. Met risk based auditing kun je als veiligheidsmanager zorgen voor een gestructureerde manier van monitoren van de integriteit van beheersmaatregelen. Zo weet je of je kunt vertrouwen op de maatregelen rondom de belangrijke risicoscenario’s in de organisatie. Bovendien maakt het visuele inzicht in de bowtie-diagrammen de belangrijkste risico’s en de bijbehorende maatregelen eenvoudig te begrijpen voor de hele organisatie, van werkvloer tot directie. De dagelijkse kwaliteit van de controlemaatregelen wordt zo beter geborgd.

Workshop

Zo wordt veilig engineeren leuk!

In één keer goed – als dát eens zou lukken bij het engineeren van machines en installaties, voor externe klanten of voor in de eigen fabriek: kwaliteit, d.w.z. precies voldoen aan de wensen van de (interne) klant, tegen lage ontwikkelkosten en met een korte doorlooptijd.

Aan het begin van een ontwikkeltraject zijn we vol goede moed dat het deze keer gaat lukken. Maar dan…, dan blijken de verwachtingen van de klant toch nét een beetje anders te liggen. En, oh ja, d’r moet natuurlijk nog CE-markering op en/of een RIE worden uitgevoerd. Soms heeft dat dan grote gevolgen voor het ontwerp, of – ook dat gebeurt – voor de al bijna afgebouwde of in gebruik genomen machine. Frustratie alom.

Herkenbaar? Voor ons wel. Kan dat niet anders? Natuurlijk! Dat is net zo goed een kwestie van faciliteren dat de engineers over de juiste bagage beschikken als van een gestructureerde inrichting van het ontwerpproces, waarin functionaliteit en veiligheid gelijkwaardig zijn geïntegreerd.

Verlaat, samen met ons, het pad van achteraf aanpassen, dat ten koste gaat van meer dan alleen tijd en geld, en neem de afslag naar een toekomst waar veilig engineeren nog leuk is ook!

Workshop

Communicatietechnologie als facilitator voor het borgen van integriteit in techniek, processen en gedrag

Een interactieve workshop waarin de experts van Flash Private Mobile Networks u uitdagen met drie stellingen die de integriteit in techniek, processen én gedrag aan de kaak stellen. Welke tools zijn daarvoor nodig, welke rol speelt communicatie daarin, wat zijn de voor- en nadelen, wat vindt u daarvan en vooral… hoe kunt u integriteit nÓg beter borgen binnen uw organisatie?

Workshop

Lessons learned bij gedragsveranderingstraject Facilicom

Veilig gedrag stimuleren bij een bedrijf waar de medewerkers veel individueel en vooral extern aan het werk zijn, hoe doe je dat nou? Het inzetten van een slimme, digitale tool zoals Protect is een effectieve manier om veilig gedrag op het werk te beïnvloeden. VeiligheidNL begeleidt momenteel  de implementatie van Protect bij Facilicom, waarbij de medewerkers online, waar en wanneer dit mogelijk is, trainingen volgen die veilig gedrag bevorderen.Tijdens onze workshop krijg je een kijkje in de keuken bij onze aanpak bij Facilicom en delen we geleerde lessen bij de implementatie van het gedragsveranderingstraject.

Workshop

Integriteit in Explosieveiligheid

Integriteit is een belangrijk begrip binnen explosieveiligheid. Vooral omdat er vaak (onbewust) tegen wordt gezondigd. In veel gevallen zijn de ATEX-zones netjes gedefinieerd en is er in deze zones ATEX-apparatuur toegepast. Maar tegelijk worden andere ontstekingsbronnen vergeten of onderschat, bijvoorbeeld als gevolg van onderhoud, personeel of elektrostatische oplading. Tijdens deze workshop leert u over praktische tools die bijdragen tot een volledige, dus integere, risico analyse.

Workshop

Een succesvolle veiligheidsstrategie

Wat maakt een (veiligheids)verandertraject succesvol? Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers zich kunnen identificeren met de veiligheidsvisie van je organisatie?  Wat is de organisatie identiteit van jouw bedrijf? Welke bouwstenen gebruik je om je strategie te bepalen? In deze sessie leer je wat de bouwstenen zijn van strategie en welk belang elke bouwsteen heeft in functie van ons menselijk brein.

Workshop

Digitalisering slim inrichten binnen Industry 4.0 anno 2019

Doorlooptijden verkorten en efficiënter werken, goed inzicht krijgen in wat er werkelijk in de fabriek gebeurt en organisatie breed informatiestromen optimaliseren; slechts een aantal thema’s die in Smart Industry, of ook wel Industry 4.0, centraal staan. Digitalisering binnen de industrie betekent een nieuw tijdperk vol veelbelovende kansen als het gaat om slim en efficiënt werken. Maar ook in relatie tot kwaliteit, veiligheid en milieu gebeurt er ontzettend veel. Is dit binnen jouw organisatie ook belangrijk, of heb jij andere uitdagingen? Tijdens deze workshop zoomen we in op bovenstaande onderwerpen en gaan we aan de slag met Industry 4.0 anno 2019.

Workshop

Functionele veiligheid binnen de organisatie

Al een aantal jaren is er veel aandacht voor SIL en PL in de machinebouw. Het gaat om veiligheidsfuncties, functieblokkerende afschermingen, lichtschermen, veiligheidsPLC’s, stoppen van cilinders en motoren, safestop functies in frequentieregelaars enzovoorts. De E-hardware engineer heeft het er maar druk mee. Ook de mechanische collega’s (voor de pneumatiek of hydrauliek) en de afdeling software (voor de veiligheidsgerelateerde software) worden ingeschakeld. Oh ja en er is ook nog iemand die een handtekening zet op de EG verklaring van overeenstemming.

Door een goed ontwerptraject en door de norm op de juiste manier te volgen kan de kwaliteit van de veiligheidsfunctie sterk worden verbeterd. Hierdoor wordt een machine veiliger en heeft u de bijbehorende documentatie op orde. Belangrijk ook voor diegene die ervoor moet tekenen.

In deze workshop gaan we vooral niet rekenen en zeker niet te diep de techniek in! We gaan vooral kijken naar hoe Functionele Veiligheid in een organisatie past, daarbij stellen we de volgende vragen:

  • Hoe gaat een typisch ontwerptraject nu?
  • Wat zijn de eisen uit de norm (PL of SIL)
  • Waar liggen de verbeteringen 

Volg deze interactieve workshop met volop ruimte voor discussie en waarin uiteraard een aantal uitdagende stellingen worden geïntroduceerd, bijvoorbeeld: ‘mechanische ontwerpers zijn lui’ , ‘de programmeur is superman’ , ‘als er een PL berekening is, zet ik mijn handtekening’. Ontvang naast kennis en inzicht een aantal praktische handvatten die je direct in de praktijk kunt toepassen.