Raad van Advies

400 Paul Hoogerkamp_IV2019.jpg
Paul Hoogerkamp
Voorzitter van de normcommissie machineveiligheid
NEN

Paul studeerde werktuigbouwkunde aan de Universiteit Twente en heeft sinds 1991 zijn eigen adviesbureau MECID B.V. dat zich bezighoudt met de implementatie van productregelgeving en normen. Hij is als voorzitter van de normcommissie machineveiligheid van het NEN betrokken bij normalisatie van machineveiligheid binnen de CEN en ISO. Paul heeft zitting in diverse werkgroepen, onder andere met betrekking tot risicobeoordeling, gebruikersinstructies, veiligheidsafstanden en ergonomie.

Johan van Velthoven
Johan van Velthoven
Manager Industrie & Veiligheid
NEN

Johan heeft na een studie elektrotechniek aan de TU-Eindhoven bijna 25 jaar in wisselende functies gewerkt bij Philips Electronics aan (CD-)audiosystemen en productiemachines voor de verlichtingsindustrie. Sinds 2009 werkt hij voor het Nederlandse normalisatie-instituut NEN. Na een start als consultant “elektrische installaties” is Johan sinds april 2016 manager van de afdeling “Industrie & Veiligheid”. Deze afdeling is verantwoordelijk voor vele normen betreffende industriële installaties, logistiek & transport en arbeidsgerelateerde veiligheid.

Meer sprekers worden geladen