Sprekers

Ake Harmanny-Ruben Vermeylen-Tom Molkens
Ake Harmanny, Ruben Vermeylen en Tom Molkens
Explosion Safety Consultants
ISMA

Ake begon zijn loopbaan in 1980 bij TNO (Nederland) in een afdeling die onderzoek deed naar de uitwerking van explosies op structuren modelvorming en testen. In 1986 begon hij bij Stuvex, waaruit (in 1999) ISMA is voortgekomen als gespecialiseerd studiebureau op het gebied van gas- en stof explosies. Hij heeft zitting (gehad) in diverse internationale werkgroepen, gerelateerd aan gas- en stofexplosieveiligheid.

Ruben is afgestuurd in 2009 als Burgerlijk Scheikundig Ingenieur aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Hij begon zijn loopbaan in 2009 als lector chemie en mechanica aan de Katholieke Hogeschool te Leuven. Vanaf 2012 tot 2018 heeft hij ervaring opgedaan als productie-ingenieur in een gelatinefrabriek van Tessenderlo Group te Vilvoorde. In mei 2018 begon hij bij ISMA (als 3de collega van Ake en Tom). Na een inwerkingsperiode, verdiept hij zich nu in het uitvoeren risicoanalyses van gas- en stofexplosies.

Tom startte zijn loopbaan in 2008 als procesingenieur bij Total in de haven van Antwerpen. Het takenpakket omvatte voornamelijk de dagelijkse opvolging van de installaties en het verhogen van de betrouwbaarheid en de veiligheid. In 2013 maakte hij de overstap naar ISMA, als consultant explosieveiligheid. Enkele taken binnen deze functie zijn het uitvoeren van risicoanalyses van uiteenlopende processen, het evalueren van de explosieveiligheid van apparatuur en het onderzoeken van (explosie-)incidenten. Tom is tevens lid van de normcommissie die de normen omtrent explosiebeveiligingssystemen opstelt en reviseert.

Benno Baksteen
Benno Baksteen
Voormalig verkeersvlieger, Safety Culture Expert en Voorzitter van het Adviescollege DEGAS
Dutch Expert Aviation Safety

Benno Baksteen volgde de opleiding tot verkeersvlieger aan de Rijksluchtvaartschool en vervulde zijn militaire dienstplicht als officier vlieger bij de Marine Luchtvaart Dienst. In 1970 trad hij in dienst bij de KLM en heeft gedurende zijn carrière het hele scala van eerste generatie straalvliegtuigen tot en met de nieuwste generatie hightech vliegtuigen gevlogen. In 2006 is hij met pensioen gegaan.

Vanaf 1974 was hij actief in diverse functies binnen de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. In 2000 was hij lid van de Commissie Rinnooy Kan inzake veilig baangebruik op Schiphol Airport. In 2005 was Benno lid van de door minister Dekker van VROM ingestelde Gemengde Overheidscommissie Risicobeleid. In 2007 werd hij door de Minister van Verkeer en Waterstaat benoemd tot voorzitter van het internationaal georiënteerde adviescollege burgerluchtvaartveiligheid DEGAS: Dutch Expert Group Aviation Safety. Benno Baksteen verschijnt regelmatig in de media om luchtvaartzaken voor een groot publiek inzichtelijk te maken. Ook verzorgt hij al voor lange tijd gastcolleges aan de faculteit bedrijfskunde van Universiteit Twente.

400 Daan Beusker_IV2019.jpg
Daan Beusker
KAM manager
Facilicom

Daan houdt zich onder andere bezig met het bevorderen van een veilige en gezonde werkomgeving voor de medewerkers van Facilicom. Binnen deze functie is Daan vanuit Facilicom ook verantwoordelijk voor het opzetten van het gedragstraject veilig werken met behulp van Protect bij het bedrijfsonderdeel Breijer Contractonderhoud.

Harry Borsje
Harry R. Borsje
Senior adviseur Industriële Veiligheid
TCPM Ingenieurs & Adviseurs

Harry heeft ruime ervaring op het gebied van machineveiligheid, functionele veiligheid, risicobeoordelingen en CE-markering, getoetst aan de praktijk bij uiteenlopende grote en kleine bedrijven. Gecombineerd met een grondige kennis van actuele wet- en regelgeving, kan hij daarmee zijn opdrachtgevers voorzien van onderbouwde, effectieve en ook werkbare oplossingen voor hun veiligheidsvraagstukken, zowel in techniek als in organisatie. Samen met een team van collega-specialisten adviseert hij bedrijven vanuit diverse rollen bij alle fasen van ontwerp, fabricage, inbedrijfstelling, instandhouding en modificatie van machines, installaties en infrastructurele kunstwerken. Harry schrijft voor NEN Industrie & Veiligheid en Safety! Magazine en is tevens cursusdocent.

400 Maarten Braadbaart_IV2019.jpg
Maarten Braadbaart
Product Manager, Certified FS Application Expert & Trainer (SGS-TÜV Saar)
SICK

Maarten heeft een werktuigbouwkundige achtergrond en is meer dan 10 jaar werkzaam geweest in de machinebouw. Hij heeft zich onder andere bezig gehouden met het bouwen van verpakkingslijnen, roterende afvulsystemen en industriële ovens. Door zijn ervaringen in de diverse branches in met name de machinebouw, is Maarten in staat de vaak applicatiegerichte veiligheidsvraagstukken om te zetten in praktische adviezen. In zijn functie als Product Manager bij SICK is Maarten Braadbaart verantwoordelijk voor alle producten die te maken hebben met industriële veiligheid. Als productexpert en specialist op het gebied van normen, richtlijnen en wetten geeft hij regelmatig trainingen en lezingen. Tevens is hij lid van de Nederlandse normcommissie 'Elektrische uitrusting van machines' (NEC44). Deze commissie is onder andere betrokken bij de totstandkoming van de NEN-EN-IEC 60204-1 en NEN-EN-IEC 62061. Ook is hij lid van de commissie NC 380299 'Robotics'. Maarten is door SGS TÜV-Saar gecertificeerd als trainer van de opleiding tot Certified Functional Safety Application Expert (CFSAE).

Meer sprekers worden geladen