Sprekers

400 Steve Caster_IV2019.jpg
Steve Caster
Product Manager Software
Brady Corporation

Steve maakt software die werkt voor professionals, en niet andersom. Als Product Manager Software bij Brady Corporation, transformeert hij tijdrovende taken in digitale snelwegen die direct de data opleveren die bedrijven nodig hebben. Vanuit zijn productkennis en technische achtergrond kan Steve zowel uw vragen als die van uw IT-teams beantwoorden.

Benno Baksteen
Benno Baksteen
Voormalig verkeersvlieger, Safety Culture Expert en Voorzitter van het Adviescollege DEGAS
Dutch Expert Aviation Safety

Benno Baksteen volgde de opleiding tot verkeersvlieger aan de Rijksluchtvaartschool en vervulde zijn militaire dienstplicht als officier vlieger bij de Marine Luchtvaart Dienst. In 1970 trad hij in dienst bij de KLM en heeft gedurende zijn carrière het hele scala van eerste generatie straalvliegtuigen tot en met de nieuwste generatie hightech vliegtuigen gevlogen. In 2006 is hij met pensioen gegaan.

Vanaf 1974 was hij actief in diverse functies binnen de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. In 2000 was hij lid van de Commissie Rinnooy Kan inzake veilig baangebruik op Schiphol Airport. In 2005 was Benno lid van de door minister Dekker van VROM ingestelde Gemengde Overheidscommissie Risicobeleid. In 2007 werd hij door de Minister van Verkeer en Waterstaat benoemd tot voorzitter van het internationaal georiënteerde adviescollege burgerluchtvaartveiligheid DEGAS: Dutch Expert Group Aviation Safety. Benno Baksteen verschijnt regelmatig in de media om luchtvaartzaken voor een groot publiek inzichtelijk te maken. Ook verzorgt hij al voor lange tijd gastcolleges aan de faculteit bedrijfskunde van Universiteit Twente.

400 Daan Beusker_IV2019.jpg
Daan Beusker
KAM manager
Facilicom

Daan houdt zich onder andere bezig met het bevorderen van een veilige en gezonde werkomgeving voor de medewerkers van Facilicom. Binnen deze functie is Daan vanuit Facilicom ook verantwoordelijk voor het opzetten van het gedragstraject veilig werken met behulp van Protect bij het bedrijfsonderdeel Breijer Contractonderhoud.

Harry Borsje
Harry R. Borsje
Senior adviseur Industriële Veiligheid
TCPM Ingenieurs & Adviseurs

Harry heeft ruime ervaring op het gebied van machineveiligheid, functionele veiligheid, risicobeoordelingen en CE-markering, getoetst aan de praktijk bij uiteenlopende grote en kleine bedrijven. Gecombineerd met een grondige kennis van actuele wet- en regelgeving, kan hij daarmee zijn opdrachtgevers voorzien van onderbouwde, effectieve en ook werkbare oplossingen voor hun veiligheidsvraagstukken, zowel in techniek als in organisatie. Samen met een team van collega-specialisten adviseert hij bedrijven vanuit diverse rollen bij alle fasen van ontwerp, fabricage, inbedrijfstelling, instandhouding en modificatie van machines, installaties en infrastructurele kunstwerken. Harry schrijft voor NEN Industrie & Veiligheid en Safety! Magazine en is tevens cursusdocent.

400 Maarten Braadbaart_IV2019.jpg
Maarten Braadbaart
Product Manager, Certified FS Application Expert & Trainer (SGS-TÜV Saar)
SICK

Maarten heeft een werktuigbouwkundige achtergrond en is meer dan 10 jaar werkzaam geweest in de machinebouw. Hij heeft zich onder andere bezig gehouden met het bouwen van verpakkingslijnen, roterende afvulsystemen en industriële ovens. Door zijn ervaringen in de diverse branches in met name de machinebouw, is Maarten in staat de vaak applicatiegerichte veiligheidsvraagstukken om te zetten in praktische adviezen. In zijn functie als Product Manager bij SICK is Maarten Braadbaart verantwoordelijk voor alle producten die te maken hebben met industriële veiligheid. Als productexpert en specialist op het gebied van normen, richtlijnen en wetten geeft hij regelmatig trainingen en lezingen. Tevens is hij lid van de Nederlandse normcommissie 'Elektrische uitrusting van machines' (NEC44). Deze commissie is onder andere betrokken bij de totstandkoming van de NEN-EN-IEC 60204-1 en NEN-EN-IEC 62061. Ook is hij lid van de commissie NC 380299 'Robotics'. Maarten is door SGS TÜV-Saar gecertificeerd als trainer van de opleiding tot Certified Functional Safety Application Expert (CFSAE).

Meer sprekers worden geladen