Sprekers

Jan Terlouw
Jan Terlouw
Kernfysicus, politicus en schrijver

Geboren als domineeszoon in 1931 en opgegroeid tijdens de Tweede Wereldoorlog die veel indruk op hem maakte als jongen van 11 en waar hij later zijn roman Oorlogswinter op baseerde, wilde Terlouw aanvankelijk boer of piloot worden. Hij voelde zich aangetrokken tot de vrijheid en natuur, en nam zelfs vliegles om zijn brevet te halen. Uiteindelijk won de liefde voor wetenschap het van zijn vrijheidsdrang en later maakte hij de overstap naar de politiek.

Een bewuste keus volgens Terlouw; Politiek raakt immers alle lagen van de maatschappij en is de plek om positieve verandering van binnenuit te realiseren. In zijn eigen woorden; het zoeken naar de objectieve waarheid werd zoeken naar het haalbare compromis. Ook in de politieke kring bleef zijn passie voor klimaat, natuur, milieu en sociaal welzijn de boventoon voeren, en hoe ouder hij werd hoe dringender de kwesties.

Harmen-Alkema-400x400---final-.png
Harmen Alkema
Directeur besturing en bedrijfsvoering DMO
Ministerie van Defensie

Harmen studeerde onder andere Nederlandse taal- en letterkunde, Economie en Recht en heeft een Master Public Management en is sinds 2017 directeur besturing en bedrijfsvoering van DMO. Defensie Materieel Organisatie (5000 medewerkers, 2 miljard omzet) verzorgt de inkoop en invoering van de grote wapen- en IT-systemen voor de Koninklijke Marine, Landmacht, Luchtmacht, en Marechaussee en daaraan gekoppelde logistiek.

Harmen geeft leiding aan een directie van ca 100 mensen en is verantwoordelijk voor de (eenheid van) communicatie met de politieke en ambtelijke leiding en voor de internationale afstemming. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de planning van de DMO alsmede de inrichting van de veiligheidsfunctie, de informatiebeveiliging en de systeemintegratie. In het kader van de veiligheidsfunctie is deskundigheid op velerlei gebied (munitieopslag, gevaarlijke stoffen) centraal in zijn directie geplaatst. Harmen vindt het belangrijk om goed te besturen in een periode van grote technische en sociale veranderingen. Hij ziet het als zijn verantwoordelijkheid om een goede balans tussen beheersing en verandering te vinden. 

Jaap van den Berg_IV2020.jpg
Jaap van den Berg
Safety Culture Manager
KLM Royal Dutch Airlines

Jaap heeft gedurende zijn loopbaan bij KLM in veel verschillende (bedrijfs)culturen gewerkt. Hij is gepassioneerd door de diversiteit van mensen en hun culturele achtergrond. Een hoog energieniveau en interpersoonlijke relaties zijn Jaap’s belangrijkste stuwende kracht. Nieuwsgierigheid en de wil om continue te ontwikkelen zijn voornaamste motieven.

Dirk-Jan de Boer_IV2020.jpg
Dirk-Jan de Boer
Directeur
Oostkracht10

Dirk Jan is directeur van Oostkracht10, daarnaast programmamanager en trainer voor de thema's openbare veiligheid, crisismanagement, bedrijfscontinuïteit, brandveiligheid en externe veiligheid. Dirk Jan haalt veel energie uit het verder helpen van bedrijven en overheden met het beheersen van milieu- en veiligheidsrisico's. Dirk Jan kijkt graag naar de mogelijkheden die regels bieden, door te verbinden, door menselijke taal te gebruiken en niet in de techniek te blijven hangen. In zijn vrije tijd is Dirk Jan fervent gitaarspeler.

 

Bart Bolwijn_IV2020.jpg
Bart Bolwijn
IRM-specialist
Infoland

Bart helpt organisaties (uit verschillende sectoren, verspreid over het hele land) al jaren met uiteenlopende verbetertrajecten; van het verbeteren van kwaliteit tot aan het verkleinen en beheersen van risico’s. De afgelopen 17 jaar werkt hij bij Infoland; een toonaangevende leverancier van software voor kwaliteits- veiligheids- en risicomanagement. Daarnaast is hij geschoold in EFQM, Procesmanagement, ISO, Manufacturing Excellence (Lean management) en integraal risicomanagement. Met zijn kennis, ervaring én enthousiasme, weet hij organisaties naar een volgend niveau tillen.

Meer sprekers worden geladen