Sprekers

Aschwin Sep_IV2020.jpg
Aschwin “Gaspak Seppie” Sep
Uitvoerder Mourik Remediation
Mourik Industry

Aschwin, ook bekend als “Gaspak Seppie”, is sinds 2007 werkzaam bij Mourik actief in de petrochemie en industrial maintenance. Na zijn studie aan de TU Delft is hij voorheen werkzaam geweest in de betonbouw en de asbestverwijdering. Met de opleiding tot ingenieur als basis voor het leven wilde Aschwin graag aanpakken met zijn handen. Hij koos er daarom voor om als vakman in weer en wind aan de slag te gaan en zo vanaf de werkvloer te beginnen. Werkzaam geweest als Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA), hogedrukreiniger en gaspakdrager, heeft hij op verschillende wijzen ervaring in de praktijk opgedaan met gevaarlijke stoffen, met de regelgeving die daarbij een rol speelt en het menselijk gedrag. En dat geeft meer dan eens aanleiding tot verwondering en verzuchting! Op dit moment is hij bezig om voor Mourik business te ontwikkelen onder het label Mourik Remediation om kennis en kunde te combineren op het vlak van gevaarlijke stoffen, situaties en processen. Daarnaast is Aschwin voorzitter van de ondernemingsraad en adviseur bij de brancheverenigingen Stichting Industriële Reiniging, Orsima en VOMI.

Rik Terwisga_IV2020.jpg
Rik van Terwisga
Algemeen Directeur
NEN

Rik is opgeleid als civiel ingenieur aan de Technische Universiteit Delft en begon zijn carrière als managementconsultant voor de gezondheidszorg en onroerend goed bij managementadviesbureau Twynstra Gudde. Later werd hij daar partner en in 2003 Managing Director. Vanaf 2008 was hij onder andere nog CEO bij Vitens en daarna interim-manager bij ingenieursbureau Tauw. Sinds 2018 is Rik de CEO van NEN, het Koninklijk Nederlands Standaardisatie Instituut (Delft, 300 medewerkers). NEN brengt (inter-) nationale stakeholders samen om hen te helpen breed geaccepteerde normen te bereiken. Rik woont in Hilversum en is samen met zijn vrouw trotse ouder van 3 zonen.

Bruno Verweijen_IV2020.jpg
Bruno Verweijen
Adviseur Industriële Veiligheid
Royal HaskoningDHV

Bruno is adviseur industriële veiligheid en heeft een achtergrond in bedrijfskunde en aardwetenschappen. Als adviseur is hij geïnteresseerd in de rol die organisatiestructuur en cultuur hebben op veiligheid in risicovolle organisaties. In 2018 is hij gepromoveerd op het onderwerp ‘leren van industriële ongelukken’. In zijn promotieonderzoek bestudeerde hij hoe de offshore olie- en gasindustrie geleerd heeft van de Macondo olieramp, welke plaatsvond in de Golf van Mexico in 2010.

Peter Walraven_IV2020.jpg
Peter Walraven
Consultant Industrial Safety
Royal HaskoningDHV

Peter is dagelijks bezig met het adviseren van de industrie en overheden op het gebied van (externe) veiligheid. Door zijn analytische, vernieuwings- en onderzoekgerichte aanpak voelt hij zicht thuis binnen adviestrajecten op het gebied van de complexere veiligheidsverbetertrajecten.

Nico van der Zee_IV2020.jpg
Generaal-majoor Nico van der Zee
Directeur Veiligheid
Bestuursstaf Defensie

Brigadegeneraal Nico van der Zee is sinds medio 2018 als generaal-majoor aan de slag gegaan als de eerste Directeur Veiligheid binnen de Bestuursstaf. Deze nieuwe  functie is een gevolg van de veiligheidssituatie binnen Defensie die met het verschijnen van de Defensienota topprioriteit heeft gekregen. De directie Veiligheid stelt kaders waarbinnen de Defensieonderdelen hun veiligheidsmanagement inrichten. De directie ziet erop toe dat de maatregelen die de veiligheid binnen Defensie verbeteren, worden uitgevoerd. Veiligheid maakt deel uit van het beleid, de plannen en is opgenomen in de begroting. Van der Zee was tot medio 2018 commandant van het Operationeel Ondersteuningscommando Land van de Koninklijke Landmacht. Hij begon zijn militaire loopbaan in 1984 als dienstplichtig onderofficier bij de genie.

Meer sprekers worden geladen