Sprekers

Aschwin Sep_IV2020.jpg
Aschwin “Gaspak Seppie” Sep
Uitvoerder Mourik Remediation
Mourik Industry

Aschwin, ook bekend als “Gaspak Seppie”, is sinds 2007 werkzaam bij Mourik actief in de petrochemie en industrial maintenance. Na zijn studie aan de TU Delft is hij voorheen werkzaam geweest in de betonbouw en de asbestverwijdering. Met de opleiding tot ingenieur als basis voor het leven wilde Aschwin graag aanpakken met zijn handen. Hij koos er daarom voor om als vakman in weer en wind aan de slag te gaan en zo vanaf de werkvloer te beginnen. Werkzaam geweest als Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA), hogedrukreiniger en gaspakdrager, heeft hij op verschillende wijzen ervaring in de praktijk opgedaan met gevaarlijke stoffen, met de regelgeving die daarbij een rol speelt en het menselijk gedrag. En dat geeft meer dan eens aanleiding tot verwondering en verzuchting! Op dit moment is hij bezig om voor Mourik business te ontwikkelen onder het label Mourik Remediation om kennis en kunde te combineren op het vlak van gevaarlijke stoffen, situaties en processen. Daarnaast is Aschwin voorzitter van de ondernemingsraad en adviseur bij de brancheverenigingen Stichting Industriële Reiniging, Orsima en VOMI.

Jan Terlouw
Jan Terlouw
Kernfysicus, politicus en schrijver

Geboren als domineeszoon in 1931 en opgegroeid tijdens de Tweede Wereldoorlog die veel indruk op hem maakte als jongen van 11 en waar hij later zijn roman Oorlogswinter op baseerde, wilde Terlouw aanvankelijk boer of piloot worden. Hij voelde zich aangetrokken tot de vrijheid en natuur, en nam zelfs vliegles om zijn brevet te halen. Uiteindelijk won de liefde voor wetenschap het van zijn vrijheidsdrang en later maakte hij de overstap naar de politiek.

Een bewuste keus volgens Terlouw; Politiek raakt immers alle lagen van de maatschappij en is de plek om positieve verandering van binnenuit te realiseren. In zijn eigen woorden; het zoeken naar de objectieve waarheid werd zoeken naar het haalbare compromis. Ook in de politieke kring bleef zijn passie voor klimaat, natuur, milieu en sociaal welzijn de boventoon voeren, en hoe ouder hij werd hoe dringender de kwesties.

Rik Terwisga_IV2020.jpg
Rik van Terwisga
Algemeen Directeur
NEN

Rik is opgeleid als civiel ingenieur aan de Technische Universiteit Delft en begon zijn carrière als managementconsultant voor de gezondheidszorg en onroerend goed bij managementadviesbureau Twynstra Gudde. Later werd hij daar partner en in 2003 Managing Director. Vanaf 2008 was hij onder andere nog CEO bij Vitens en daarna interim-manager bij ingenieursbureau Tauw. Sinds 2018 is Rik de CEO van NEN, het Koninklijk Nederlands Standaardisatie Instituut (Delft, 300 medewerkers). NEN brengt (inter-) nationale stakeholders samen om hen te helpen breed geaccepteerde normen te bereiken. Rik woont in Hilversum en is samen met zijn vrouw trotse ouder van 3 zonen.

Bruno Verweijen_IV2020.jpg
Bruno Verweijen
Adviseur Industriële Veiligheid
Royal HaskoningDHV

Bruno is adviseur industriële veiligheid en heeft een achtergrond in bedrijfskunde en aardwetenschappen. Als adviseur is hij geïnteresseerd in de rol die organisatiestructuur en cultuur hebben op veiligheid in risicovolle organisaties. In 2018 is hij gepromoveerd op het onderwerp ‘leren van industriële ongelukken’. In zijn promotieonderzoek bestudeerde hij hoe de offshore olie- en gasindustrie geleerd heeft van de Macondo olieramp, welke plaatsvond in de Golf van Mexico in 2010.

Peter Walraven_IV2020.jpg
Peter Walraven
Consultant Industrial Safety
Royal HaskoningDHV

Peter is dagelijks bezig met het adviseren van de industrie en overheden op het gebied van (externe) veiligheid. Door zijn analytische, vernieuwings- en onderzoekgerichte aanpak voelt hij zicht thuis binnen adviestrajecten op het gebied van de complexere veiligheidsverbetertrajecten.

Meer sprekers worden geladen